style for you

Všeobecné obchodní podmínkyI. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Investnet s.r.o. ( dále jen "prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

Prodávající:
Investnet s.r.o. se sídlem Dejvická 306/9, Praha 6, 160 00 je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským souden v Praze, oddíl C, vložka 238805 zabývajícím se prodejem zboží jako je nábytek a doplňky jak dalším prodejcům, tak i koncovým uživatelům.

Kupující:
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezvnikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Provozní doba

 • Objednávky přes internetový obchod na adrese www.estyle.cz  nonstop
 • Objednávky telefonicky v pracovní dny od 10 do 17hod.
 • Osobní vyzvednutí zboží - dle domluvy

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tato cena se může změnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.estyle.cz ( dále jen "eshop" )
 • elektronickou poštou na adrese objednavky@estyle.cz
 • telefonicky na čísle 774 348 702

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo emailem a uvést následující údaje

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání/dopravy
 • dodací adresu
 • kontakní údaje (e-mail, telefon, adresa v případě doručení)
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze po předchozí domluvě.

Kategorie zboží - "skladem"

Zboží v této kategorii  je možné si vyzvednout v našem skladě, poté co je zákazník telefonicky kontaktován naším pracovníkem  (a to v pracovní dny v uvedených otevíracích hodinách).

Sestaví-li zákazník objednávku, která obsahuje zboží s různou dodací lhůtou  a požaduje dodání jednotlivých produktů své objednávky dle uvedených dodacích termínů, kdy hodnota každé zásilky nepřesahuje výši 3.000,- Kč s DPH, pak je účtováno dopravné dle standardních dodacích podmínek.                    

Toto neplatí v případě, že si zákazník objednal zboží  v celkové hodnotě vyšší než 3.000,- Kč a prodávající není schopen dodání některého kusu zboží zajistit, čímž se sníží celková hodnota zásilky. V tomto případě není doprava zákazníkovi účtována, pokud není stanoveno jinak.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě.  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

 • Odeslat dopis ( nejlépe emailem na adresu info@architrade.cz  ) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ........ ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.
 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním, nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní ( včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd. ) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
 • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem
 • dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací) a zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí
 • na zboží pořízené na leasing či splátky. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 7 dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Informace o produktech

Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VII. Platební podmínky

 • na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce )
 • platba předem bankovním převodem
 • v hotovosti

Záloha ve výši 50% z konečné částky objednaného zboží je vyžadována v následujících případech:

 • je-li objednané zboží upravováno na přání zákazníka
 • přesáhne-li celková částka objednávky výši 10.000,-Kč s DPH

V případě zaplacení zálohy je zbylou část ceny zboží možno doplatit dle dohody následujícím způsobem:

 • v hotovosti při předání zboží (při vyzvednutí na prodejně, formou dobírky dopravci)
 • bankovním převoden před dodáním zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Kupující má možnost odebrat zboží následujícími způsoby:

 • zasláním přepravní službou nebo poštovním balíkem. V tomto případě je za dopravu zboží účtován poplatek 98,- Kč včetně DPH při objednávce do 2500,- Kč včetně DPH. Při vyšší objednávce je doprava zdarma. Při platbě předem na účet je dopravné 79,- Kč. Na vybrané produkty (s označením "Upozornění")  se tyto dodací podmínky nevztahují. U tohoto zboží je dopravné stanoveno individuálně. U objemných balíků (židle, stoly, komody) je dopravné řešeno sazbou 139 - dobírka/ 120,- Kč při platbě předem.
Tyto podmínky platí pouze pro ČR, v případě zasílání do zahraničí je poštovné řešeno individuálně.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( počet balíků, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a v případě neúplné nebo poškozené zásilky  převzetí odmítnout .

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@estyle.cz , sepsat s dopravcem  protokol o škodě a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

IX. Záruční podmínky

Záruční lhůta je 2 roky od převzetí zboží.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Mobil:774 348 702
E-mail:info@estyle.cz

Nejoblíbenější

FL-402H, náhrada Brita Maxtra 4ks

  FL-402H, náhrada Brita Maxtra 4ks
315 Kč,- s DPH
skladem

ABBACO - podložka na mýdlo

  ABBACO - podložka na mýdlo
579 Kč,- s DPH
2 týdny

Hans - škrabka na těsto bílá

  Hans - škrabka na těsto bílá
83 Kč,- s DPH
2 týdny
 

Login